TherapieWat is Psychodynamische therapie?

Psychodynamica staat in moderne bewoordingen voor het krachtenspel van zelfbeeld, verlangens en emoties.
Binnen deze psychotherapie wordt gebruik gemaakt van verschillende technieken en vormen van therapie.
Ze leert je met aandacht en op open wijze, naar jezelf te kijken. Zo krijg je inzicht in je eigen proces en een stuk
bewustwording. Er wordt verbetering bewerkstelligd bij psychische, lichamelijke en psychosomatische klachten.

Het doel van deze therapie is je zo volledig mogelijk ondersteunen in jouw proces, zodat je weer jezelf leert zijn.
Je ware “ik“ weer ontdekt en inzicht krijgt in je huidige manier van leven. Je ervaart jouw grenzen en leert keuzes
maken. Wanneer je zelf keuzes kunt maken, kan je je eigen verantwoordelijkheid nemen. Hierdoor ervaar je meer
balans in je leven. Je krijgt de regie over jezelf weer in handen, waardoor problemen kunnen worden opgelost en
genezing kan plaatsvinden.Voor wie?

Deze vorm van therapie is voor iedereen die evenwicht in zijn of haar leven wil ervaren. Een dieper inzicht in
zichzelf wil of af wil van die terugkerende belemmerende blokkades. 

Verder is deze therapie onder meer toepasbaar bij onzekerheid, burn-out klachten, relatieproblemen, rouwverwerking,
fobieën en angsten, depressie, blokkerende overtuigingen, verwerken van dingen uit het verleden, reduceren van pijn
en ziekte, ongepast gedrag, niet goed functioneren in werksituaties, innerlijke conflicten of gewoon niet lekker in je vel
zitten. Overigens is deze vorm van therapie niet leeftijdgebonden!Welke therapievormen?

Als therapeut bekijk ik jouw probleem (= hulpvraag) en samen met de verkregen informatie van het
intakegesprek, maak ik een plan van aanpak. De ene keer begeleid ik de cliënt in trance (een gerichte focus/
concentratie) om vervolgens gebruik te maken van een openleggende therapie, zoals hypno-, regressie-,
reïncarnatietherapie, innerlijk kindwerk, e.d.

Dit zijn technieken die terug gaan in het verleden van de cliënt, om de vergeten en verdrongen ervaringen te
herbeleven. Tevens kunnen de positieve en krachtige zaken van toen geactiveerd worden. De trance is nodig om de
cliënt gemakkelijker contact te laten maken met het onderbewuste. Door contact met onbewuste gevoelens en ideeën
krijg je inzicht in de eigen behoeften en mogelijkheden. Met de verkregen informatie wordt het proces van heling of
genezing in gang gezet. Afhankelijk van de problematiek maak ik een keuze welke openleggende therapie ik toepas.
En soms worden er diverse vormen in één enkele sessie gebruikt. In andere gevallen maak ik gebruik van
familieopstellingen, systemisch werk, NLP of RET technieken. Met deze technieken en vormen van therapie ga je niet
in trance. Deze worden meer gebruikt om gedragspatronen en overtuigingen te doorbreken. Je onderzoekt als het
ware zowel wat er binnen als buiten jezelf gebeurt. Je leert hiermee je eigen gedrag te begrijpen en tevens jezelf op
een andere manier te uiten.


NLP en Gestalttechnieken
Verankeren
Familieopstellingen